Zastita zivotne sredine

|   Život

    Komisija za zaštitu i unapredjenje životne sredine opštine Raška, ima težnju da svest o zaštiti životne sredine podigne na viši nivo, ali i da reaguje preventivno.Rade na polju ekologije i smanjenja komunalnog otpada. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi završava se kolektor za preradu otpadnih voda, istakao je predsednik Komisije, Zoran Simović. Osim toga uskoro će početi rad na Lokalno-ekološkom akcionom planu, jer imamo značajne turističke potencijale kao što su Golija i Kopaonik-zaključio je Simović.