Za poreske obveznike 14. februar rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu

|   Info
Sekretarijat za javne prihode saopštio je danas da je za poreske obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica 14. februar rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2023. godinu, prenosi Beoinfo.
Foto: televizija Kopernikus

 

Izvor: FoNet, Beoinfo

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Za obaveznike koji ne vode poslovne knjige - fizička lica, iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije za prvi kvartal 2023. godine jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal utvrđen rešenjem za 2022. godinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

 

Komentari i odgovori

×

Ime je obavezno!

Enter valid name

Važeća email adresa je obavezna!

Enter valid email address

Komentar je obavezan!

* Ova polja su obavezna.

Objavite prvi komentar.