Udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama

|   Info

Dugi niz godina u nazad članovi Udruženja za pomoć licima sa posebnim potrebama iz Raške  izvode javne radove koje finansira Nacionalna služba za zapošljavanje.  Pored toga što su za svoj rad plaćeni, na ovaj način dobijaju priliku da se socijalizuju i budu ravnopravni članovi društvene zajednice. U tome im u velikoj meri pomaže i lokalna samouprava Opštine Raška.