Trening centar Stepa 2019

|   Život

Udruženje gradjana „Trening centar Stepa 2019", u Brveniku organizuje obuku za šivenje. Obuka se realizuje na osnovu konkursa Ministarstva omladine i sporta, na kojem je udruženje učestvovalo sa projektom i na kojem su odobrena sredstava. Obuka je počela u avgustu i trajaće do kraja godine. 60 polaznika podeljeno je u grupe u sa njima tri puta nedeljno rade stručna lica. Polaznicima je obezbedjen prevoz i obrok, a dobijaju i naknadu u bruto iznosu od 10.000 dinara. Do sada su prošli teorijski deo, u toku je praktični, a upoznati su i sa pravilima zaštite na radu.