Rad OMŠ "Filip Višnjić"

|   Život
U pripremni razred Osnovne muzičke škole „Filip Višnjić” u Šidu ovog septembra upisan je 41 đak dok je ukupni broj učenika koji stiču muzičko obrazovanje u ovoj ustanovi 208

U pripremni razred Osnovne muzičke škole „Filip Višnjić” u Šidu ovog septembra upisan je 41 đak dok je ukupni broj učenika koji stiču muzičko obrazovanje u ovoj ustanovi 208. Školska godina počela je uz redovnu nastavu, a više detalja saznali smo od novog direktora Aleksandra Švarca

autor: Blaženka Đierčan