Program uredjivanja gradskog gradjevinskog zemljista

|   Život

Na  sednici SO Raška jedna od tačaka dnevnog reda bio je i Predlog Programa uredjivanja gradjevinskog zemljišta za 2019 godinu (druge izmene i dopune). Ovaj predlog izmena i dopuna uradjen je u skladu sa zakonima i uskladjen prema rebalansu budžeta. Ukupan iznos Programa uredjivanja gradjevinskog zemljišta za 2019 godinu (druge izmene i dopune) iznosi 393.029.076, 19 dinara i  odbornici SO Raška su ga usvojili.