Pomoć u kući za stara i nemoćna lica

|   Život

           Lokalna samouprava Opštine Raška preko Centra za socijalni rad od 2010 godine pruža uslugu pomoć u kući za stara i nemoćna lica. Tada su za tu namenu angažovane tri gerento domaćice. U narednim godinama je broj angažovanih na tim poslovima rastao tako da danas o 126 starih i nemoćnih osoba na teritoriji naše opštine brine 12 gerento domaćica i jedan pomoćni radnik vozač.