„POKRENI SE"

|   Život

Projekat  „POKRENI SE", realizuje se u Raški u okviru programa Swiss PRO, koji sprovodi Kancelarija UN za projektne usluge, u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština.  Ukupna vrednost projekta je 17.386,59 dolara ili 1.651.726,05 dinara. Opština Raška će sufinansirati realizaciju projekta u iznosu od 205.304. dinara. U prvom delu projekta biće organizovano pet tematskih obuka, a u drugom delu  realizovaće se radne prakse u privatnom i civilnom sektoru. Prva obuka,  pod nazivom Timski rad i komunikacijske veštine biće organizovana 30 novembra u Omladinskom klubu, a prijavljivanje je do 27 novembra. Još jedna obuka biće organizovana u decembru, a ostali deo projekta biće realizovan do kraja jula 2020 godine.