Pesacka staza do Savine vode

|   Život

Uz pomoć opštine, Turstičke organizacije Raška, Srbijašuma, firme Tetijan Rizort, meštani MZ Rudnica izgradili su pešačku stazu, u dužini od 900 metara od magistrale u Rudnici do izletišta Savine vode na vrhu brda Borovik.  Na stazi su postavljene turističke table, na kojima su podaci o nadmorskoj visini, o pravcu kretanja, kao i o dužini predjenog puta. Pored toga postavljene su i tematske table, koje govore o životu Svetog Save. „Ovo je sugorno jedan novi turistički sadržaj u opštini Raška" – kaže direktor TO Radenko Cvetić.