Pašalić: Srbija svake godine beleži napredak u poštovanju prava osoba sa invaliditetom

|   Info
Srbija svake godine beleži napredak u poštovanju prava osoba sa invaliditetom, ali ti pomaci su nedovoljni za ocenu da je položaj te ranjive grupe u 21. veku zadovoljavajući, izjavio je danas zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom 3. decembra - Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.
Foto: televizija Kopernikus

 

Izvor: FoNet

Pašalić je u pisanoj izjavi naveo da pravo pojedinca da živi u zajednici i bude uključen u nju, kao i njegovo pravo na jednak izbor sa ostalim članovima zajednice, proizlazi iz najosnovnijih standarda ljudskih prava.

On je istakao da država novim zakonima i ratifikacijom međunarodnih konvencija za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom daje dobar normativni okvir, ali i dalje dolazi do značajnog kršenja njihovih prava.

Naveo je da pritužbe upućene Zaštitniku građana ukazuju da su najveći problemi javljaju u ostvarivanju prava na obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje, kao i na nedostatak posebnih usluga i servisa podrške u zajednici.

Pašalić je poručio da pomno prati položaj osoba sa invaliditetom i pozvao je građane da mu se i dalje obraćaju, a nadležne da dobrom intersektorskom saradnjom efikasno rešavaju probleme i nedostatke u poštovanju prava osoba sa invaliditetom, kao i svih građana iz ranjivih društvenih grupa.