osmacima preporučuju ovaj smer

|   Život

Interesovanje učenika za upis u srednje škole pokazuje da poslednjih godina vlada prava pomama za stručnim školama, posle kojih svršeni maturanti mogu brzo da se zaposle i  da zarade.Jedan od smerova, koji nudi takvu mogućnost je i smer za kuvare u srednjoj školi „Kraljica jelena" u Raški. Učenici završne godine, trećeg stepena, svim zaineteresovanim osmacima preporučuju ovaj smer, jer je obrazovanje u školi na visokom nivou, praktična nastava se pored škole odvija i kod ugostitelja u Raški, ali i u hotelima na Kopaoniku, gde tokom školovanja u  letnjem periodu, za vreme raspusta mogu uz nadoknadu i da rade. Ponude za posao su stalne, a neki od njih će se i zaposliti, posle završetka godine.