Lokalni antikorupcijski forum

|   Info

U postupku sprovodjenja Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Raška, Komisija za izbor članova radnog tela za praćenje primene plana,  raspisala je Javni konkurs za  Lokalni antikorupcijski forum opštine Raška.Konkurs je otvoren do 10 oktobra, a na njega se, uz posebne uslove, mogu prijaviti  gradjani sa teritorije opštine.