Kljucni koraci ka rodnoj ravnopravnosti

|   Život

Komisiji za unapredjivanje rodne ravnopravnosti opštine Raška, je na Konkursu koji sprovodi Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i UN woman, odobren projekat „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti-kojim će omogućiti da život žena na selu u našoj opštini bude bolji. U toku projekta obiće će domaćinstva našeg kraja i upoznati ih sa benefitima ukoliko se pripadnice nežnijeg pola odluče da domaćinstvo vode na sebe ili pokrenu sopstveni biznis. Prirediće i Priručnik, kojim će omogućiti ženama iz ruralnih sredina lakši pristup informacijama. Predvidjeno vreme trajanja projekta je četiri meseca, nakon toga, kako je istakla, Ivana Ilić, predsednica Komisije za unapredjivanje rodne ravnopravnosti opštine Raška, govorićemo o dobrim stranama ovog Projekta, a imaćemo i pouzdan podatak o broju žena koje su se odvažile da vode svoja gazdinstva.