Izveštaj o izvršenju budžeta za period januar- jun 2023. godine

|   Raška
Shodno zakonu u ostavljenom roku Skupština opštine Raška je na svojoj 27. sednici usvojila izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Raška za prvu polovinu ove godine.

Pre odbornika ovu odluku je razmatralo i usvojilo Opštinsko veće opštine Raška. Prihodi su ostvareni u iznosu od nešto više od 759 miliona dinara, odnosno 44 posto za posmatrani period. Rashodi su 784 miliona dinara, što je 42 posto u odnosu na plan. Dakle, deficit je 24,7 miliona dinara. Opširnije o izvršenju budžeta za period januar- jun 2023. godine u nastavku čućemo od Miladije Milivojević, šefa Odseka za budžet, finansije i lokalnu poresku administraciju Opštinske uprave Raška.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar