Francuska zatražila od Brisela novi metod pristupanja EU

|   Info
Francuska je članicama Evropske unije poslala neformalni dokument u kojem traži da do januara objavi novi metod pri otvaranju pristupnih pregovora s kandidatima za članstvo.


Izvor: Novosti

Vladavina prava i osnovna prava ostaju integralni zahtev. Predviđena je i dodatna finansijska pomoć i pristup fondovima koji su sada rezervisani samo za zemlje članice.

Država bi, prema francuskom predlogu, po zatvaranju nekog poglavlja mogla da prisustvuje sastancima briselske administracije u toj oblasti, ali bez prava glasa.

Mogla bi da dobije i novac za sektor za koji je završila pregovore. Prema pisanju Novosti, to znači da bi Srbija imala pristup petini evropske kase.

Ako kandidat delimično ili uopšte ne ispunjava kriterijume i obaveze, ostao bi bez finansijske pomoći, a moguća je i opšta suspenzija ukoliko su osnovne vrednosti Evropske unije dovedene u pitanje.

U francuskom dokumentu se potvrđuje "nedvosmislena podrška" evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana.