Fokus grupa u Milatkovicu

|   Život

Javni skup na temu rezultata i efekata sprovedenih kapitalnih investicija u Opštini Raška u 2019 godini, održan je u Milatkoviću u prostorijama osnovne  škole. Pored javne rasprave o ulaganjima u projekte od javnog značaja koji su sprovedeni u tekućoj godini, zainteresovani građani imali su priliku da daju svoje sugestije i predloge kada su u pitanju investicije za narednu godinu. Organizatori ovih fokus grupa su USAID i Opština Raška.