„Dostignuća mladih"

|   Život

Organizacija „Dostignuća mladih", osnovana je 2005-e godine i deo je Svetske mreže Junior Achievement Worldwide koja okuplja preko 120 nacionalnih organizacija i kroz programe iz oblasti preduzetništva i finansijske pismenosti, pravi preduzimljive mlade ljude. Programi se odvijaju preko cele godine i besplatni su za sve učenike, a u našoj zemlji obuhvataju 350 srednjih škola. Izmedju ostalog, Dostignuća mladih imaju za cilj da stvore preduzimljivu generaciju otvorenu za promene, i spremnu za suočavanje sa budućnošću, povećavajući njihove mogućnosti pri zapošljavanju.