Ćirilica obavezno

|   Info
Upotreba ćirilice u svakodnevnom životu i njeno zanemarivanje u odnosu na latinicu i u služebnim prepiskama je stlana tema o kojoj se govori kod nas. Vlada Srbije preduzima odredjene mere i izmene zakona o služeboj upotrebi jezika i pisama, koje će ćirilicu vratiti na mesto matičnog pisma, a latinicu na pomoćno pismo.

          Јezik i pismo su deo kulturne baštine i pitanje identiteta svakog naroda i njegove kulture. Prema Ustavu Srbije u  službenoj upotrebi se ne razdvaja srpski jezik od ćiriličnog pisma - Ćirilica se označava kao matično pismo, a latinica kao pomoćno pismo. Medjutim, život i savremene tehnologije,  učinili su,  da sve više prednost dajemo latinici. Zbog toga će Vlada Srbije formirati savet za srpski jezik čiji će posao biti da brine o poštovanju službene i javne upotrebe ćiriličnog pisma . To su  novine koje je Ministarstvo kulture predložilo Vladi Srbije, a koje bi trebalo da se primene izmenom i dopunom Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama. 

         Propisano je da Savet bude formiran šest meseci nakon usvajanja izmenjenog zakona.  Prema zakonu, celokupna komunikacija državnih, pokrajinskih i organa lokalne samouprave moraće da bude na srpskom jeziku, ćirilicom. 
          Isto važi i za obrazovne i naučne ustanove i medije čiji je osnivač država, koji imaju državni kapital, kao i za elektronske medije sa nacionalnim, regionalnim i lokalnim frekvencijama. 
Ćirilica će biti obavezna i za sva javna preduzeća i ustanove i preduzeća sa većinskim državnim kapitalom, kao i profesionalna i strukovna udruženja koja predstavljaju svoju oblast na nacionalnom i međunarodnom nivou. 

            Predloženi zakon definiše latinicu kao pomoćno pismu, te ako se nešto ispisuje na oba pisma, ćirilica mora da ima prednost. 
Ukoliko institucije koje imaju obavezu da koriste ćirilicu prekrše ovu odredbu, odgovorno lice biće kažnjeno od 5.000 do 100.000 dinara. 
           Kazna za preduzeće koje latinicom ispiše naziv robe i usluga, uputstvo za upotrebu, deklaraciju ili garatni list, biće od 500.000 do milion dinara.

 Srbi se nisu odvikli od ćirlice,  već su kroz istoriju odvikavani od svog pisma.   Novim merama države , nije reč o nametanju ćirilice, već,  o njenoj zaštiti.

 

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar