Besplatna pravna pomoć

|   Info

Posle 15 godina, 01.oktobra stupio je na snagu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, koje mogu da koriste pre svega pripadnici ranjivih grupa stanovništva. Besplatnu pravnu pomoć pružaće advokati i Službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave, kojima je neophodno prvo se obratiti. Raščanski advokat, Aleksandar Vasiljević, kaže da je ovo primer dobre prakse, i da se i sam prijavio za pružanje besplatne pravne pomoći. Kako je istakao, gradjani nisu ti koji odredjuju advokata, već zaposleni u lokalnoj samoupravi, ali ni advokati neće raditi besplatno, već će ova usluga njima biti plaćena iz budžeta Republike Srbije i lokalnih samouprava. Advokati se za pružanje ovih usluga mogu prijaviti i u narednom periodu, a u Raški ih je u Registru trenutno 8.