Albanija osporava izveštaj Dika Martija

|   Info
Stalna misija Albanije dostavila je svim državama članicama Saveta Evrope i posmatračima Rezoluciju o neosnovanosti tvrdnji o nezakonitoj trgovini ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji, saznaje danas Kosovo onlajn.
Foto: Pixabay

 

Izvor: FoNet, Kosovo onlajn

U propratnoj noti posebno se izdvajaju delovi rezolucije, usvojene u albanskom parlamentu 21.jula, koji sadrže tvrdnju o tome da navodi iz izveštaja Dika Martija, ni posle10 godina istrage, nisu dokazani, niti su zasnovani na činjenicama.

Rezolucijom albanskog parlamenta postiva se Parlamentarna skupština Saveta Evrope da sačini novi izveštaj u kojem će preispitati navode o nezakonitoj trgovini ljudskim organima.