70. godina KUD Rudar

|   Život

KUD "Rudar" iz Baljevca osnovan je 1949.godine, tada je dvadeset članova, bilo razvrstano u dve sekcije, folklornu i dramsku. Kada se društvo omasovilo, pri njemu je osnovana tamburaška sekcija, koja je u to vreme bila jedina u Studeničkom srezu. Nakon sedam decenija uspešnog postojanja i rada, KUD   "Rudar" iz Baljevca i 10 godina aktivnog rada, okupili su prijatelje, saradnike i poštovaoce udruženja. Želja svih je da se uspesi KUD "Rudar" nastave i da se jubileji vredni pažnje obeležavaju zajedno sa prijateljima udruženja u nadi da će i dalje ostati verni čuvari i reperezentativni predstavnici tradicionalnih vrednosti.